Urtidsklang

Når ein les desse klangfulle og ordfattige dikta i Eins pust av Mathias Nyhagen Asplund, får ein kjensle av å verte plassert i ei urtid der ein konsentrerer seg om dei heilt basale tinga. Iblant verkar det som om språket ikkje er språk, men står på terskelen til språkleggjeringa, i overgangen frå lyd til ei artikulering av språkleg meining. Les kritikken av Eins pust av Mathias Nyhagen Asplund her.