Framtida som kjem bakanfrå

Mona Høvrings dikt er i språkleg alarmberedskap og tek språket på alvor, i den forstand at språket aldri er nøytralt, men veit at det har evna til å nøytralisere menneske. Høvring kan snu og vende på eit bilete og ikkje gje det fred, men kan også, andre stader, late det få stå og tone fram i all sin enkelheit. Les kritikken av Mona Høvrings diktbok Jente med dødningehode her.